Raspored odvoza glomaznog otpada za 2016. godinu!

Obavještavamo korisnike naših usluga da započinje odvoz glomaznog otpada s područja Grada Siska, te Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja.

Početak proljetne akcije odvoza je :

GRAD SISAK –  11. travnja 2016. godine,

OPĆINA SUNJA –  02. svibnja 2016. godine,

OPĆINA MARTINSKA VES –  02. svibnja 2016. godine,

OPĆINA LEKENIK –  09. svibnja 2016. godine.

Kalendar odvoza glomaznog otpada možete pogledati ovdje: GRAD SISAK , OPĆINE .

Potreba odvoza krupnog (glomaznog) otpada prijavljuje se pozivom na broj telefona 044/782-7492 u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati u točno naznačenom datumu navedenom u stupcu “PRIJAVA POZIVA ZA ODVOZ”. Uslijed zaprimljenog poziva, odvoz će se izvršiti u dane ispisane u stupcu “DATUM ODVOZA”.

*UKOLIKO NE PRIJAVITE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA U ZADANOM PERIODU, NEĆE VAM SE OSIGURATI USLUGA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA. Individualna domaćinstva (kuće) moraju otpad odložiti unutar dvorišta, dostupno vozilu za sakupljanje otpada. Kolektivna domaćinstva (zgrade) će prilikom prijave glomaznog otpada dogovoriti način odvoza otpada.

I ovoga puta se mole korisnici da među glomazni otpad ne ostavljaju električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može besplatno zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlašteni sakupljač je FLORA VTC, kontakt broj: 0800 444 110.

glomazni-otpad3

Skip to content