Promjena cijena odvoza i zbrinjavanja otpada

Poštovani,

od 1. siječnja ove godine korisnici naših usluga jeftinije će plaćati odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Odluku o promjeni cijene usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. za područje grada Siska donijela je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, a  cijena će biti 8% niža na sveukupni iznos računa.

Pojeftinjenje usluga odvoza komunalnog otpada omogućeno je poreznom reformom, odnosno smanjenjem PDV-a s 25% na 13%, ali i stanjem u trgovačkom društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. Naime, u odnosu na razdoblje od prije tri godine, društvo Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. je uspješno financijski konsolidirano i restrukturirano te je poslovanje stabilno. Smanjenje PDV-a će u potpunosti biti pretočeno u smanjenje cijene odvoza  i zbrinjavanja komunalnog otpada, što će korisnici naših usluga moći osjetiti na svojim kućnim budžetima.

Cijena zbrinjavanja komunalnog otpada za domaćinstvo umjesto dosadašnjih 50,99 kn, od 1. siječnja bit će 46,85 kn, a korisnici poslovnih prostora umjesto dosadašnjih  58,95 kn plaćat će cijenu od 54,17 kn. Samačka domaćinstva će također osjetiti pojeftinjenje, jer će popust od 30% biti obračunat na novu, umanjenu cijenu.

I ostali korisnici naših usluga na području općina Sunja, Lekenik i Martinska Ves imat će niže cijene, o čemu su odluke donijeli općinski načelnici.

Umanjene cijene za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada će svi korisnici dobiti već na računima za siječanj 2017. godine.

 

Direktorica:

Sandra Divjakinja, dipl. oec.

 

Grad Sisak – Cjenik

Općina Lekenik – Cjenik

Općina Martinska Ves – Cjenik

Općina Sunja – Cjenik

funding-plant-grow-crop

Skip to content