Raspored odvoza glomaznog otpada za 2017. godinu!

Obavještavamo korisnike naših usluga da započinje odvoz glomaznog otpada s područja Grada Siska, te Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja. Svi korisnici naših usluga će uskoro u svoje poštanske sandučiće dobiti letak sa rasporedom i terminima odvoza.

Početak proljetne akcije odvoza je :

GRAD SISAK –  10. travnja 2017. godine,

OPĆINA SUNJA –  15. svibnja 2017. godine,

OPĆINA MARTINSKA VES –  18. svibnja 2017. godine,

OPĆINA LEKENIK –  22. svibnja 2017. godine.

Kalendar odvoza glomaznog otpada možete pogledati ovdje: GRAD SISAK , OPĆINE .

Potreba odvoza krupnog (glomaznog) otpada prijavljuje se pozivom na brojeve telefona 044/782-7492 i 044/782-7489 u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati, email-om na gospodarenje-otpadom@gos.hr ili preko kontakt obrasca na POČETNOJ stranici web-a,  u točno naznačenom datumu navedenom u stupcu “PRIJAVA ODVOZA” (svi oblici prijave će biti omogućeni od 03.04.2017., odnosno od prvog dana za prijavu po rasporedu). Odvoz će se izvršiti u dane ispisane u stupcu “DAN ODVOZA”.

*UKOLIKO NE PRIJAVITE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA U ZADANOM PERIODU, NEĆE VAM SE OSIGURATI USLUGA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA. Individualna domaćinstva (kuće) moraju otpad odložiti unutar dvorišta, dostupno vozilu za sakupljanje otpada. Kolektivna domaćinstva (zgrade) će prilikom prijave glomaznog otpada dogovoriti način odvoza otpada.

I ovoga puta se mole korisnici da među glomazni otpad ne ostavljaju električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može besplatno zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlašteni sakupljač je FLORA VTC, kontakt broj: 0800 444 110.

glomazni-otpad3

Skip to content