Jesenska akcija odvoza glomaznog komunalnog otpada!

Obavještavamo korisnike naših usluga da započinje jesenska akcija odvoza glomaznog otpada s područja Grada Siska, te Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja.

Početak jesenske akcije odvoza je :

GRAD SISAK –  04. rujna 2017. godine,

OPĆINA SUNJA –  02. listopada 2017. godine,

OPĆINA MARTINSKA VES –  05. listopada 2017. godine,

OPĆINA LEKENIK –  09. listopada 2017. godine.

Kalendar odvoza glomaznog otpada možete pogledati ovdje: GRAD SISAK , OPĆINE .

Potreba odvoza krupnog (glomaznog) otpada prijavljuje se pozivom na brojeve telefona 044/782-7492 i 044/782-7489 u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati, email-om na gospodarenje-otpadom@gos.hr ili preko kontakt obrasca na POČETNOJ stranici web-a,  u točno naznačenom datumu navedenom u stupcu “PRIJAVA ODVOZA”. Odvoz će se izvršiti u dane ispisane u stupcu “DAN ODVOZA”.

*UKOLIKO NE PRIJAVITE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA U ZADANOM PERIODU, NEĆE VAM SE OSIGURATI USLUGA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA. Individualna domaćinstva (kuće) moraju otpad odložiti unutar dvorišta, dostupno vozilu za sakupljanje otpada. Kolektivna domaćinstva (zgrade) će prilikom prijave glomaznog otpada dogovoriti način odvoza otpada.

I ovoga puta se mole korisnici da među glomazni otpad ne ostavljaju električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može besplatno zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlašteni sakupljač je FLORA VTC, kontakt broj: 0800 444 110.

glomazni-otpad3

Skip to content