Poteškoće u sakupljanju miješanog komunalnog u naselju Capraške Poljane!

Obavještavamo korisnike naših usluga iz naselja Capraške Poljane da 17.05.2018. godine (četvrtak) zbog radova na pruzi nismo bili u mogućnosti sakupiti i odvesti miješani komunalni otpad.

*Molimo korisnike kojima miješani komunalni otpad nije sakupljen da isti odlažu u vrećice koje će zajedno s posudama za odlaganje otpada biti sakupljene i odvezene 24.05.2018. (četvrtak).

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Skip to content