Skraćeno radno vrijeme 21.06.2018. godine

Dana 21.06.2018. godine Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. radi do 14:00 sati.

S poštovanjem,

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o

Skip to content