VAŽNA OBAVIJEST za naše korisnike na Zelenom brijegu!

OBAVIJEST

Molimo sve korisnike da u periodu od 08.01.2019. (utorak) na dalje svoje posude za komunalni otpad ostavljaju na dostupnom mjestu našim djelatnicima (što bliže ogradi unutar dvorišta) u svrhu čipiranja posuda i podjele vrećica za korisni otpad!

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine”, broj 50/17.), Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će u periodu od 08. siječnja 2019. na dalje započeti proces čipiranja svih posuda za miješani komunalni otpad RFID tag-om i podjele vrećica za sortiranje korisnog otpada. Vrećice za razvrstavanje korisnog otpada dobit će samo korisnici koji stanuju u kućama. Korisnici koji stanuju u stambenim zgradama i dalje će koristiti  “zelene otoke”.

ČIPIRANJE POSUDA

RFID tag je “čip” koji će se ugraditi u Vaše posude i koji će putem radio frekvencije komunicirati s vozilom za odvoz otpada. Na ovaj način će se evidentirati točno vrijeme pražnjenja Vaše posude, a s tom informacijom Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će uslugu odvoza otpada obračunavati na temelju broja odvoza u obračunskom razdoblju. Račun će se sastojati od fiksnog dijela cijene koja će uvijek biti ista (bez obzira na broj odvoza) i varijabilnog dijela cijene koji će ovisiti o broju odvoza u obračunskom razdoblju. Ovaj sustav evidencije pražnjenja posuda je trenutno u fazi pilot projekta i za sada Vam se usluga neće naplaćivati po broju odvoza. O početku novog načina obračuna (na temelju broja odvoza) bit ćete
pravovremeno obaviješteni.

VREĆICE ZA KORISNI OTPAD

U vrijeme čipiranja posuda, korisnicima koji stanuju u kućama dijelit će se  vrećice za korisni otpad. Svako domaćinstvo će dobiti 10 plavih vrećica (za papir i karton) i 10 žutih vrećica (za staklo, plastiku, metal i višeslojnu ambalažu). Navedeni korisni otpad koji stvorite u svom kućanstvu odložite u za to namijenjene vrećice. Svaki prvi ponedjeljak u mjesecu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će pokupiti plave vrećice koje nam ostavite na mjestima gdje ostavljate i crne posude. Svaki treći ponedjeljak u mjesecu pokupit ćemo žute vrećice.

KALENDAR ODVOZA KORISNOG OTPADA

Napominjemo da će se nakon podjele vrećica svi “zeleni otoci”, osim onih kod stambenih zgrada, ukloniti. Isto tako, napominjemo da će korištenje vrećica biti privremeno te će do kraja godine biti podijeljene posude za istu namjenu.

Å TO OVE PROMJENE ZNAČE ZA VAS?

Čipiranje posuda te određivanje točnog vremena i broja pražnjenja omogućuje jedan suvremeniji i kvalitetniji pristup pružanja usluge što bi u konačnici trebalo rezultirati i većim zadovoljstvom korisnika, tj. Vas. Razvojem svijesti o važnosti razvrstavanja otpada te samim postupkom razvrstavanja u vrećice “na kućnom pragu” i predajom korisnog otpada našim djelatnicima, znatno ćete umanjiti ukupnu količinu otpada koja završi na odlagalištu. Time dajete svoj doprinos zaštiti okoliša i brinete o ekološkoj budućnosti svoga grada.

Molimo Vas za suradnju i unaprijed se zahvaljujemo!

Skip to content