Objava o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dana 22. siječnja 2019. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. objavilo je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Električna vozila, evidencijski broj nabave Nmv 01-2019, procijenjena vrijednost nabave iznosi 396.000,00 kuna bez PDV-a. Savjetovanje će trajati 5 dana, točno do 27. 01. 2019..

Sva dokumentacija dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Skip to content