Nova akcija besplatnog sakupljanja granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja

Gospodarenje Sisak d.o.o. obavještava cijenjene korisnike kako će se od 03. lipnja 2019. godine besplatno odvojeno sakupljati i drobiti granje nastalo orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja. Prijave za drobljenje i odvoz granja primaju se od 20. do 31. svibnja 2019. godine. pozivom na broj telefona 044/540-015 u radnom vremenu od 7 do 15 sati ili email-om gospodarenje-otpadom@gos.hr.

Izvan redovnog termina drobljenja i odvoza možete svoje granje besplatno zbrinuti na reciklažnom dvorištu u sklopu odlagališta Goričica, na adresi Put stare Save 1, Sisak. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta ponedjeljak – petak od 7,00 do 20,00 sati, subotom od 8,00 do 12,00 sati.

Odvojeno sakupljanje i drobljenje granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća, grmlja… i korištenjem u energetske svrhe temelji su modernog gospodarenja otpadom.

Na ovaj način gospodarenja otpadom čuvaju se šume, štedi energija i smanjuje onečišćenje okoliša.

Skip to content