Pomicanja početka odvoza granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja

Obavještavamo sve korisnike koji su se u zadanom roku, odnosno do 31.05.2019. godine prijavili za besplatno drobljenje i odvoz granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja da će odvoz krenuti 01.07.2019.

Svi korisnici koji se nisu prijavili, a imaju potrebu za zbrinjavanjem granja, obavještavamo da to mogu napraviti na reciklažnom dvorištu u sklopu odlagališta Goričica, na adresi Put stare Save 1, Sisak. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta ponedjeljak – petak od 7,00 do 20,00 sati, subotom od 8,00 do 12,00 sati.

Skip to content