Skraćeno radno vrijeme 17. studenog 2020. i pomicanje rasporeda odvoza miješanog i korisnog otpada

Obavještavamo cijenjene korisnike kako će 17. studenog 2020. godine Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. raditi do 14:00 sati.

Također, obavještavamo građane Siska te općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja kako u srijedu, 18. studenog 2020. godine neće biti odvoza miješanog i korisnog otpada. Raspored odvoza otpada pomiče se za jedan dan i završava u subotu, 21. studenog.

Skip to content