Objava o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (Nvv 2-2021)

Dana 18. svibnja 2021. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. objavilo je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Nabava komunalnih vozila, evidencijski broj nabave Nvv 2-2021. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 8.991.560,00 kn bez PDV-a, a po grupama kako slijedi:

  • GRUPA 1 Komunalno vozilo s tri osovine s potisnom pločom i kranom i komunalna vozila s tri osovine s potisnom pločom – 5.286.040,00 bez PDV-a
  • GRUPA 2 Kiper vozilo s kranom i komunalna vozila s podizačem spremnika – 3.705.520,00 bez PDV-a.

Savjetovanje će trajati do 23. svibnja 2021. Sva dokumentacija dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Skip to content