Objava o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (Nmv 3-2021)

Dana 25. svibnja 2021. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. objavilo je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Nabava traktora s prikolicom, evidencijski broj nabave Nmv 3-2021. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 457.125,00 kn bez PDV-a.

Savjetovanje će trajati do 30. svibnja 2021. Sva dokumentacija dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Skip to content