Uočena značajna odstupanja od propisanog, pravilnog i odgovornog razvrstavanja korisnog otpada

Tijekom kontroliranja i sakupljanja korisnog otpada iz žutih i plavih spremnika uočena su značajna odstupanja od propisanog, pravilnog i odgovornog razvrstavanja korisnog otpada!

U žutim spremnicima se često nalazi ravno (prozorsko) staklo, tekstil (odjeća i obuća), miješani komunalni otpad, otpad od drveta (piljevina) i slično.
U plavim spremnicima se pronalazi staklo, ostaci i kora voća i povrća, aluminijska ambalaža, ostaci klipova kukuruza (tuline), višeslojna ambalaža (tetrapak) i slično.
Dio takvog nepravilnog i krajnje neodgovornog i sramotnog odlaganja otpada u spremnike za korisni otpad možete vidjeti na priloženim fotografijama:

Nepravilno razvrstavanje i odlaganje korisnog otpada


Navedene vrste otpada nikako ne pripadaju u žute i plave spremnike koje ste dobili isključivo za odlaganje korisnog otpada, odnosno papira i kartona te plastike, stakla i metala.
Zlouporabom namjene spremnika koji ste dobili i neodgovornim ponašanjem cijeli postupak razvrstavanja korisnog otpada gubi svoj smisao!


U cilju sprječavanja odlaganja miješanog komunalnog i drugih vrsta nekorisnog otpada u spremnike za korisni otpad, sadržaji spremnika će se i dalje aktivno kontrolirati, a ako se uoči da je u spremnik odložen otpad koji tamo ne pripada, isti neće biti ispražnjen.


Također, napominjemo da je člankom 22. Zakona o gospodarenju otpadom propisana opća obveza odvojenog sakupljanja otpada radi poticanja visokokvalitetnog recikliranja te da su korisnici obvezni sakupljaču otpada odvojeno predati svoj otpad. Ujedno, člankom 165. Zakona o gospodarenju otpadom je za takve prekršaje predviđena kazna i to 5.000,00 do 50.000,00 kn za fizičke osobe i 10.000,00 do 100.000,00 kn za pravne osobe.

Razvrstavajte otpad pravilno i odgovorno!

Skip to content