Skra?eno radno vrijeme 31. prosinca 2021.

Obavještavamo cijenjene korisnike kako ?e u petak, 31. prosinca 2021. godine, uprava Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. raditi do 14 sati.

Tako?er, istog dana, reciklažna dvorišta na podru?ju Grada Siska (Stari Sisak i Sisak Novi) bit ?e otvorena do 17 sati, dok ?e reciklažno dvorište u Lekeniku biti otvoreno do 14 sati.

Na Novu godinu, u subotu, 1. sije?nja 2022. godine, reciklažna dvorišta ne?e biti otvorena.

S obzirom na blagdan Sveta tri kralja, nakon ?etvrtka, 6. sije?nja 2022. godine, odvoz otpada pomi?e se za jedan dan u tom tjednu.

Skip to content