Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Siska

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a sukladno čl.77.st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Siska (Službeni glasnik Grada Siska br. 10/22) otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Siska koji se provodi u razdoblju od 2. lipnja 2022. do 2. srpnja 2022. godine.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje javnosti i ispunjenog ga poslati na e-mail gospodarenje-otpadom@gos.hr zaključno do 2. srpnja 2022. godine.

>Prijedlog cjenika

>Obrazac za sudjelovanje javnosti

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će razmotreni.

Skip to content