Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (Nvv 05-2022)

Dana 19. prosinca 2022. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. objavilo je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Nabava mobilnog komunalnog stroja, evidencijski broj nabave Nvv 05-2022, procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.700.000,00 kuna bez PDV-a. Savjetovanje će trajati do 24. prosinca 2022. Sva dokumentacija dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Skip to content