Pomicanje rasporeda odvoza korisnog i miješanog otpada i izmjene u radnom vremenu

Obavještavamo poštovane korisnike s područja Siska, Lekenika, Martinske Vesi i Sunje kako u ponedjeljak, 26. prosinca 2022. godine neće biti odvoza miješanog i korisnog otpada. Tjedni raspored odvoza otpada pomiče se za jedan dan i završava u subotu, 31. prosinca 2022. godine.

Također bavještavamo poštovane korisnike s područja Siska, Lekenika, Martinske Vesi i Sunje kako u petak, 06. siječnja 2023. godine neće biti odvoza miješanog i korisnog otpada. Tjedni raspored odvoza otpada pomiče se za jedan dan i završava u subotu, 07. siječnja 2023. godine.

Izmjene radnog vremena:

23.12.2022. godine uprava društva radi do 12:00 sati.

23.12.2022. godine reciklažna dvorišta Sisak Stari i Novi Sisak rade do 18:00 sati, a Lekenik do 12:00 sati.

24.12.2022. godine reciklažna dvorišta Sisak Stari i Novi Sisak rade do 13:00 sati.

30.12.2022. godine uprava društva radi do 13:00 sati.

06.01.2023. godine uprava društva radi do 13:00 sati.

Skip to content