Akcija besplatnog sakupljanja granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja!

Obavještavamo korisnike naših usluga s područja grada Siska kako se i ove godine organizira besplatan odvoz granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja.

Prijave za odvoz granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja započinju 3. travnja 2023. godine i završavaju 7. travnja 2023. godine.

Za odvoz granja se možete prijaviti na sljedeće brojeve telefona i u sljedeće radno vrijeme:

  • 0800 200 214
  • 044/540-015
  • 044/523-074
    • u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati
  • 099/497-3496
  • 099/542-1765
    • u radnom vremenu od 08:00 do 20:00 sati

Prijaviti se možete i putem e-maila na prijava@gos.hr. U e-mailu obavezno napisati ime, prezime, adresu potrošačkog mjesta (s računa za usluge odvoza otpada) i kontakt broj telefona.

Napominjemo:

Prethodnih godina je često pitanje građana bilo vezano za informaciju o točnom terminu odvoza. Naime, tek nakon završetka prijava ćemo biti u mogućnosti napraviti okvirni raspored sakupljanja koji će ovisiti o broju prijava za odvozom. Informaciju o točnom terminu odvoza nismo u mogućnosti dati prilikom prijave za odvozom.

Odvoz granja može se očekivati od 11. travnja 2023. godine na dalje, a krajnji rok sakupljanja ovisi o broju prijava.

Skip to content