Posjeta učenika Srednje škole Petrinja reciklažnom dvorištu “Novi Sisak”

Dana 22. svibnja 2023. godine su učenici Srednje škole Petrinja u sklopu nastavnog predmeta Ekologija posjetili reciklažno dvorište „Novi Sisak“ (Capraška ulica 4, Sisak).

Učenicima je opisan i objašnjen sustav gospodarenja otpadom koji uključuje sakupljanje, obradu, oporabu i zbrinjavanje otpada. Upoznati su i sa načinom rada reciklažnog dvorišta – zaprimanje otpada, evidentiranje ključnih brojeva otpada, vaganje i propisno odlaganje otpada. Učenici su dobili informacije i o svim vrstama otpada koje se mogu odlagati u reciklažna dvorišta, a sudjelovali su i u izobrazno-informativnoj nagradnoj igri pravilnog razvrstavanja otpada u spremnike. Poseban naglasak stavljen je na sprječavanje nastanka otpada te važnost pravilnog recikliranja.

Skip to content