Ove sezone od divljih deponija očistili smo površinu dva nogometna igrališta

Proteklih nekoliko mjeseci potpuno je sanirano 6 divljih odlagališta i s njih odvezeno čak 1.200 tona otpada. Ukupna očišćena površina je čak 15 tisuća kvadratnih metara, što odgovara površini dvaju prosječnih nogometnih igrališta. Ovo čišćenje okoliša provedeno je sukladno Planu uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na području Grada Siska, a očišćene su Ulica Ante Adamovića, Ulica Braće Bobetko – put ispod Mosta Crnac, naselje Crnac, Ulica Braće Bobetko i križanje s ulicom Ivana Buića, križanje ulice Braće Bobetko s ulicom Nine Markovića i križanje ulice Braće Bobetko s ulicom Ognjena Price.

Kako bi posao bio još kvalitetniji, na divljim odlagalištima prikupljeni otpad razvrstan je i zbrinut po suvremenim pravilima odvojenog zbrinjavanja otpada. Vrijednost obavljenih radova je 250 tisuća eura, što pokazuje koliku štetu zajednici čine neodgovorni građani.

Radi sprječavanja ponovnog nastanka divljih deponija, osim postavljanja ploča s natpisom zabrane odlaganja otpada, postavljene su i rampe. No, vjerojatno najefikasnija mjera protiv ponovnog nastanka divljih odlagališta bit će kamere koje su postavljene kako bi se brzo i lako moglo prepoznati one koji bi se odlučili nastaviti nezakonito odlagati otpad.

Podsjećamo sugrađane da je odlaganje bilo koje vrste otpada na javnu površinu strogo zabranjeno. Grad Sisak ima dva reciklažna dvorišta (https://gos.hr/reciklazna-dvorista/) u koja se mogu besplatno odložiti sve vrste otpada koje će se potom propisno zbrinuti.

Sisačka reciklažna dvorišta su od otvaranja posjećena više od 35.500 puta i u njih su građani do sada odložili gotovo 3200 tona otpada.

Skip to content