Odbačena božićna drvca sakupljaju se od 8. do 12. siječnja 2024.

Obavještavamo poštovane korisnike kako ćemo i ove godine besplatno sakupljati odbačena božićna drvca u Gradu Sisku.
[KOLEKTIVNA DOMAĆINSTVA]
Kolektivna domaćinstva koja koriste zajedničke spremnike za miješani komunalni otpad svoja drvca mogu odložiti pokraj spremnika kojeg koriste za odlaganje miješanog komunalnog otpada.
Odbačena drvca ni u kojem slučaju ne smiju se odlagati unutar spremnika.
Krajnji rok za odlaganje drvca uz zajednički spremnik je 12. siječnja 2024. godine, a svako odlaganje božićnih drvca iza ovog datuma evidentirat će se kao nepropisno odlaganje otpada i prijaviti komunalnim redarima.
Podsjećamo korisnike koji zajednički koriste spremnike na javnoj površini da je odlaganje otpada uz spremnik prekršaj, osim u slučaju ovakvih organiziranih akcija kojima je cilj odvojeno preuzeti posebnu vrstu otpada odnosno u ovom slučaju odbačena božićna drvca koja će se odvojeno sakupiti i od kojih će se raditi drvna sječka.
[INDIVIDUALNA DOMAĆINSTVA]
Individualna domaćinstva mogu svoje božićno drvce odložiti ispred svojih kuća isključivo na dan sakupljanja miješanog komunalnog otpada prema rasporedu sakupljanja. Dakle, korisnici koji žive u kućama božićno drvce odlažu uz svoj spremnik za miješani komunalni otpad ili ako taj tjedan nemaju namjeru predati spremnik na pražnjenje mogu ispred kuće odložiti samo božićno drvce. Osim komunalnog vozila za miješani komunalni otpad, svaku ulicu i naselje će proći dodatno komunalno vozilo koje će sakupljati božićna drvca.
[PRAVNE/FIZIČKE OSOBE I OBRTNICI]
Fizičke osobe i obrtnici i pravne osobe koje su se bavile prodajom božićnih drvaca i imaju veću količinu za odložiti, moraju zatražiti ponudu i odvoz će se izvršiti uz naknadu, a isto vrijedi i za sve koji žele odložiti drvca nakon organizirane akcije sakupljanja.
Skip to content