Objava o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (Nvv 01-2024)

Dana 8. siječnja 2024. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. objavilo je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, evidencijski broj nabave Nvv 01-2024, broj objave 2024/S PCINF-0000014. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 475.900,00 EUR bez PDV-a.

Savjetovanje će trajati do 13. siječnja 2024. Sva dokumentacija dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave www.eojn.hr.  

Skip to content