Obavijest o radnom vremenu i pomicanju rasporeda sakupljanja otpada

Dana 29. ožujka 2024. godine radno vrijeme uprave trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. je do 12:00 sati.

Obavještavamo građane Siska te općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja kako u ponedjeljak, 1. travnja 2024. godine neće biti odvoza otpada. Rasporedi odvoza otpada pomiču se za jedan dan i završavaju u subotu, 6. travnja 2024. godine.

Reciklažna dvorišta će također raditi skraćeno i to reciklažna dvorišta “Sisak Stari” i “Novi Sisak” do 19:oo sati, a reciklažno dvorište “Lekenik” do 14:00 sati.

Skip to content