Close

GOS u akciji „ Zelena čistka”

GOS d.o.o. u akciji „ Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš “ u 2013. godini

U akciji „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“ dana 20. travnja 2013. godine očišćeno je ukupno 13 t otpada. Otpad se čistio na lokacijama koje nam  je Grad Sisak odredio, a to su:

  • Lađarska ulica kod željezničkog mosta
  • Galdovo prema šljunčari
  • Zeleni brijeg na izlazu iz Ulice Ferde Livadića prema Odri

Vrsta otpada koji je većinom bio prisutan na navedenim divljim odlagalištima:

– građevinski otpad (šuta, beton)

– granje od proljetnog orezivanja

 

Karta

Lokacije:

Lađarska ulica kod željezničkog mosta

· Galdovo prema šljunčari

· Zeleni brijeg na izlazu iz Ulice Ferde Livadića prema Odri

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status