Close

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lekenik

23 lip 2022 Vijesti | Komentari isključeni za Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lekenik
Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lekenik
 

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a sukladno čl.77.st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lekenik (Službeni vjesnik 42/22) otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lekenik koji se provodi u razdoblju od 24. lipnja 2022. do 24. srpnja 2022. godine.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje javnosti i ispunjenog ga poslati na e-mail gospodarenje-otpadom@gos.hr zaključno do 24. srpnja 2022. godine.

>Prijedlog cjenika

>Obrazac za sudjelovanje javnosti

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će razmotreni.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status