Close

Nabava komunalnog vozila

Uspješno završen projekt

Nabava komunalnog vozila

Naziv projekta:  NABAVA KOMUNALOG VOZILA (KK.06.3.1.18.0070)

Naziv korisnika: Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, 44000 Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 1.759.187,50 Kn

EU sufinanciranje projekta: 1.186.319,50 Kn

Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2021. – siječanj 2022.

Cilj projekta je nabava komunalnog vozila s nadogradnjom za odvojeno sakupljanje otpada, koje će se koristiti na području Grada Siska.

Provedbom projekta osigurat će se preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, Å¡to će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagaliÅ¡ta. Provedba projekta će posljedično pozitivno utjecati na zaÅ¡titu okoliÅ¡a (smanjenje količine otpada na odlagaliÅ¡tima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliÅ¡, smanjenje emisija stakleničkih plinova), te pridonijeti uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom.

Sve informacije o projektu možete pratiti na naÅ¡oj web stranici https://gos.hr/

ViÅ¡e informacija potražite na stranicama https://strukturnifondovi.hr/ i https://opzo-opkk.hr/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost tvrtke Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status