Close

Objava o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

17 lis Vijesti | Komentari isključeni za Objava o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Objava o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 

Dana 17. listopada 2019. godine Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. objavilo je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Nabava komunalne opreme, evidencijski broj nabave Nvv 03-2019, procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.500.000,00 kn bez PDV-a. Savjetovanje će trajati do 23. listopada 2019. godine. Sva dokumentacija dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave eojn.nn.hr/Oglasnik.