Close

Počela sa radom meteoroloÅ¡ka stanica na odlagaliÅ¡tu Goričica

29 tra 2008 Vijesti | Komentari isključeni za Počela sa radom meteoroloÅ¡ka stanica na odlagaliÅ¡tu Goričica
Počela sa radom meteoroloÅ¡ka stanica na odlagaliÅ¡tu Goričica
 

Mjerna stanica GoričicaNa temelju članka 104.stavak 1. točka 5. Zakona o otpadu te donesenom Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliÅ¡ta NN 117/07, jedna od obaveza poduzeća – odlagatelja je kontrola dnevnih mjerenja meteoroloÅ¡kih parametara za vrijeme rada odlagaliÅ¡ta.
Kako tvrtka Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. prati sve Zakonske odredbe, dana 10.04.2008. ugradila je na OdlagaliÅ¡tu “Goričica” automatsku meteoroloÅ¡ku stanicu, koja uz obvezne parametre (količina padalina, promjene smjera i brzine vjetra, vrijednosti temperatura; vlage, tlaka zraka, isparavanja, solarna i UV zračenja…) ima mogućnosti mjerenja i niza drugih parametara.
Sva mjerenja na odlagaliÅ¡tu građani mogu vidjeti na naÅ¡oj web stranici.
Prijenos podataka sa meteoroloÅ¡ke stanice mijenjati će se svakih 30 minuta sa svježim očitanjem.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status