Close

Gradnja nadstrešnice parkirališta za kamione

Gradnja nadstrešnice parkirališta za kamione.
Vrijednost radova 750.000,00 kn.