Close

Kontakti

GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o.
Trg Josipa Mađerića 1
44 000 SISAK
HRVATSKA

BESPLATNI INFO TELEFON: 0800 200 214

 

Telefon za korisnike: 044/523-074, 540-015
Telefax: 044/540-649, 514-488
e-mail : gospodarenje-otpadom@gos.hr

*NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA*

Kontaktirajte nas!

 UPRAVA, Trg Josipa Mađerića 1, Sisak

Direktorica:

Katarina Luketić, struč.spec.admin.publ.

Tajništvo: 044/543-056

SLUŽBE:

Računovodstvo i financije: 044/543-056

Voditeljica službe/Pomoćnica direktorice:
Ankica Papić, dipl.oec.

Odnosi s kupcima: 044/523-074, 543-056, 540-015

ODLAGALIŠTE „Goričica“, Put Stare Save 1, Sisak
kontakt: 044/782-7489

Održavanje, odvoz, obrada i odlaganje otpada: 044/782-7492

Reciklažno dvorište “Sisak Stari”
kontakt: 099/497-3496