NABAVA PLASTIČNIH POSUDA ZA KOMUNALNI OTPAD ZAPREMINE 120 LITARA

  • Broj objave u Elektroničkom oglasniku:  N-02-V-128021-190710
  • Datum objave: 19.07.2010.
  • Planirana vrijednost nabave:  573.980,00 kn (Iz sredstava Grada Siska 60%, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša 40%)
  • Otvaranje ponuda: 17.08.2010. u 11 h u prostorijama Uprave Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o.
Skip to content