NABAVA GORIVA ( EURODIZELA I LOŽ ULJA)

PREDMET NABAVE:                   NABAVA GORIVA ( EURODIZELA I LOŽ ULJA)
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:   E-MV  3/11
KOLIČINA:                                – EURODIZEL  33 400 litara
– LOŽ ULJE     11 000 litara
OTVARANJE PONUDA:                07.02.2011. U 11 h U PROSTORIJAMA GOSPODARENJA OTPADOM SISAK d.o.o.
NADMETANJE ĆE BTI OBJAVLJENO U NARODNIM NOVINAMA
Skip to content