NABAVA DIZELSKOG GORIVA EURODIZEL NA BENZISKIM POSTAJAMA

PREDMET NABAVE:                  NABAVA DIZELSKOG GORIVA EURODIZEL NA BENZISKIM POSTAJAMA
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:   E- VV 1/11
KOLIČINA:                                  10 400 litara
OTVARANJE PONUDA:               23.02.2011. U 11 h U PROSTORIJAMA GOSPODARENJA OTPADOM SISAK d.o.o.
NADMETANJE ĆE BITI OBJAVLJENO U NARODNIM NOVINAMA
Skip to content