POČINJE AKCIJA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA !

Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. obavještava građane Siska da proljetna akcija sakupljanja glomaznog otpada započinje 5. ožujka i traje do 4. svibnja, nakon čega se od 9. svibnja započinje s odvozom glomaznog otpada na područjima općina Sunja, Martinska Ves i Lekenik.

Građani će raspored odvoza glomaznog otpada dobiti zasebno u svoje poštanske sandučiće ili uz račune, a informirati se mogu i na web stranici www.gos.hr ili putem besplatnog info telefona 0800 200 214.
Mole se građani da među glomazni otpad ne iznose električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlašteni sakupljač električnog i elektroničkog otpada je Auto servis PIT STOP, Božidara Adžije 19, Sisak (tvornički krug Željezare), sakupljanje i prijevoz se obavlja besplatno.

Skip to content