PRVA AKCIJA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2013. GODINU


Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. obavještava građane Siska, da 2. ožujka započinje prva od dvije ovogodišnje akcije odvoza glomaznog otpada za 2013. godinu. Akcija, kao i prethodnih godina, započinje na području Vrbine i centra grada.

Za građane Općine Sunja započinje se s odvozom glomaznog otpada 13. svibnja, 20. svibnja za područje Općine Martinska Ves, a 27. svibnja za područje Općine Lekenik.

I ovoga puta se mole građani da među glomazni otpad ne iznose električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlašteni sakupljač je Auto servis PIT STOP, Božidara Adžije 19, Sisak (tvornički krug Željezare), sakupljanje i prijevoz se obavlja bez naplate, a može se naručiti na besplatni broj telefona 0800 444 110.

Više o elektroničkom i električnom otpadu (EE otpad) može se saznati na web stranici www.eeotpad.com.

Ukoliko propustite prvu akciju, od 24. kolovoza započinjemo s drugom akcijom odvoza glomaznog otpada.

Kalendar odvoza glomaznog otpada građani su u siječnju dobili uz svoje račune, a ukoliko su ga izgubili, nalazi se i na našoj web stranici www.gos.hr ili se mogu informirati putem besplatnog info telefona 0800 200 214 ili na broj 78 27 492.

Skip to content