Hrvatska neće plaćati penale za biorazgradivi otpad

‘Hrvatska neće plaćati penale za biorazgradivi otpad. Rezultat je to svih aktivnosti koje smo do sada proveli u području gospodarenja otpadom, počevši od Zakona koji je propisao niz mjera za ostvarivanje preuzetih  nacionalnih ciljeva, a obaveze vezano za njihovo ostvarenje spustio sve do lokalne razine. Odlagališta su jedan od ključnih dijelova sustava jer samo usklađeno i sanirano odlagalište predstavlja stvarni motiv jedinicama lokalne samouprave da uvedu primarnu selekciju i naplatu po količini kao mjeru usmjerenu za smanjenje količine odloženog otpada, a koja će ujedno i omogućiti i iskorištavanje korisnih sirovina. Sredstva koja smo osigurali putem Fonda pomogla su gradovima i općinama da krenu s projektima, a u tome je pomogla i velika akcija inspekcije pod nazivom Velika čistka kojom smo sve dionike probudili i podsjetili da moraju zakon provoditi i na terenu.’ – izjavio je ministar Zmajlović danas vezano za ostvarenje ciljane količine odloženog biorazgradivog otpada za 2013. godinu.

Više informacija

Skip to content