Rezultati ankete o otpadu, recikliranju otpada i očuvanju energije

Izrada i analiza ankete: Miličić Mario

Studij: Stručni studij Sigurnosti i zaštite, Veleučilište u Karlovcu

E-mail: mario.milicic.1993@gmail.com

Mobitel: + 385 98/989-3679

Rezultati ankete

Sisak, srpanj 2015. godina

Skip to content