Podjela kompostera!

Namjera Grada Siska je uvesti učinkovit i održiv sustav gospodarenja otpadom. Na to nas obavezuje i Zakon o održivom gospodarenju otpadom prema kojem jedinice lokalne samouprave moraju osigurati odvojeno prikupljanje otpada svojim građanima. Uz zelene otoke koje smo nabavili 2014. godine, sada nastojimo uslugu gospodarenja otpadom dodatno unaprijediti dodjelom mini kompostera našim sugrađanima. Upravo zbog toga danas počinjemo akciju besplatne dodjele mini kompostera građanima grada Siska i prigradskih naselja.

Grad Sisak je pristupio FZOEU sa zahtjevom za sufinanciranje 600 mini kompostera za administrativno područje grada Siska u ukupnoj vrijednosti od 148.800,00 kn, od čega Grad Sisak financira 60%, a FZOEU 40%.

-do 30.06. zaprimili smo 247 zahtjeva za dodjelu kompostera. Najviše je na Zelenom brijegu (79), Galdovo 34, Tomčev put 27, Zibel 17, Viktorovac 10, Centar 9, Dio ulica oko Interspara 9, Vrbina 9, Odra 6, Staro pračno 6

S obzirom da organske komponente čine više od 30% ukupnog otpada u kućanstvu, cilj je našim sugrađanima omogućiti ponovno korištenje ovakve vrste otpada u obliku komposta, te omogućiti kompostiranje u vlastitom dvorištu te na taj način potaknuti svijest o potrebi očuvanja okoliša te svijest o važnosti recikliranja i smanjenja količine otpada koja završava u kanti za ostali otpad, a samim time i na odlagalištu.

Kroz pisane i elektronske medije, u drugoj polovici lipnja, pozvali smo sugrađane da se prijave za dodjelu besplatnih kompostera, te smo do sada dobili preko 250 prijava.

Prilikom preuzimanja kompostera, korisnici usluge se obvezuju komponente bio-otpada odlagati u komposter i ne odlagati ih u kantu za komunalni otpad. Svaki korisnik potpisat će potvrdu o preuzimanju na kojoj su navedene kratke upute o vrstama otpada koje se smiju i ne smiju odlagati u kompostere. Ovdje postoje dodatne upute o kompostiranju koje naši korisnici mogu pročitati u bilo kojem trenutku.

S obzirom na dobar odaziv možemo iskazati zadovoljstvo jer je svijest građana o potrebi recikliranja i ponovne uporabe otpada sve bolja.

Ovim putem pozivamo sugrađane grada Siska i prigradskih naselja da se prijave za dodjelu kompostera na mail adresu gospodarenje-otpadom@gos.hr, putem web obrasca (u prostoru ”Vaša poruka” obavezno upisati ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona za kontakt i OIB), u tajništvo na broj telefona 044/543-056, ili osobno u prostorijama Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. na gradskoj tržnici Kontroba.
Podjelu kompostera provest će naši djelatnici u narednom periodu, a svi prijavljeni će biti pravovremeno obaviješteni o načinu i vremenu dostave, odnosno, preuzimanja kompostera.

 

Galerija slika sa prve podjele kompostera na Zelenom brijegu.

 

Sandra Divjakinja, dipl. oec

Direktorica

 

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

Ivana Kukuljevića Sakcinskog 28

44 000 Sisak

Tel: +385 44 543 056
Fax: +385 44 543 649

Skip to content