Novosti!

U  2017. godini Gospodarenje  otpadom Sisak d.o.o. i nadalje će ustrajati na kvalitetnom pružanju usluga svim korisnicima te pri tome osigurati modernu tehnologiju i opremu u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada. Planova  za unapređenje djelatnosti  je više, a za građane će posebno biti značajno fiksno reciklažno dvorište, pilot projekt uvođenja elektronske evidencije i naplate odlaganja otpada za domaćinstva i pravne osobe u centru grada, podjela novih mini kompostera te nova komunalna oprema za sakupljanje miješanog i posebnih vrsta otpada.

Tijekom ove godine Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će izgraditi fiksno reciklažno dvorište u Ulici kralja Zvonimira, pokraj Mosta Gromova. Građevinska dozvola je već pripremljena te se čeka raspisivanje natječaja u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji bi trebao sufinancirati izgradnju i opremanje do 85 posto vrijednosti investicije. Planirano je i projektiranje dodatnog reciklažnog dvorišta u Capragu, koje bi se počelo graditi početkom 2018. godine. Kao što je već poznato, u reciklažnim dvorištima građani mogu odlagati električni i elektronički otpad, metal, baterije, stare automobilske gume, ambalažu onečišćenu opasnim otpadom, lijekove i slično, a tijekom prošle godine mobilno reciklažno dvorište bilo je postavljeno na brojnim lokacijama u gradu.

U prvom dijelu ove godine započet će se s elektronskom evidencijom odlaganja otpada za domaćinstva i pravne osobe u centru Siska. Prilikom odlaganja otpada svaki će se korisnik registrirati, a cijena će se u drugoj fazi pilot projekta formirati na temelju volumena otpada. Na ovaj način namjeravamo unaprijediti sustav sakupljanja otpada i stimulirati korisnike na recikliranje i odvojeno odlaganje otpada. U budućnosti se planira uvesti takav sustav evidencije po korisniku i u ostale dijelove grada. Također, planira se uvesti sustav evidencije i putem “pametnih” posuda.

I u 2107. godini ćemo nabaviti mini kompostere i podijeliti zainteresiranim građanima kao i započeti sa sustavnim sakupljanjem biootpada.

Nabavit će se i nova komunalna oprema za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i odvojeno sakupljanje biootpada, papira, stakla, plastike, metala i tekstila. U gušće naseljenim dijelovima grada i u pješačkoj zoni, postavit će se podzemni ili polupodzemni spremnici veće zapremine,  a istovremeno smanjiti njihov utjecaj na vanjski prostor.

Svi planirani projekti bit će financirani vlastitim sredstvima Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. i Grada Siska te sufinancirani sredstvima Fonda i drugih ministarstava. Građani će o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni.

Skip to content