Nastavlja se projekt čipiranja posuda za otpad

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. obavještava korisnike o promjenama koje će se dogoditi u narednom razdobljuna području dijela Gradske četvrti Zeleni brijeg omeđenog željezničkom prugom i Ulicom Ferde Hefelea. Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine”, broj 50/17.), Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će od mjeseca veljače 2019. nadalje započeti proces čipiranja svih posuda za miješani komunalni otpad RFID tag-om i podjele vrećica za sortiranje korisnog otpada. Vrećice za razvrstavanje korisnog otpada dobit će samo korisnici koji stanuju u kućama. Korisnici koji stanuju u stambenim zgradama i dalje će koristiti “zelene otoke”.

Ulice na koje se odnosi nastavak projekta čipiranja posuda za otpad:
Antuna Cuvaja, Biskupa Kvirina, Ferde Hefelea, Kralja Zvonimira, Odvojak Kralja Zvonimira, Teretna stanica, Vatroslava Jagića, Vatroslava Lisinskog, Davorina Pančića, Nikole Mikca, Nikole Å ipuša i Komunalna zona (poslovni prostori)

RASPORED ODVOZA KORISNOG OTPADA (ožujak-prosinac 2019.)

Čipiranje

RFID tag je “čip” koji će se ugraditi u Vaše posude i koji će putem radio frekvencije komunicirati s vozilom za odvoz otpada. Na ovaj način će se evidentirati točno vrijeme pražnjenja Vaše posude, a s tom informacijom Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će uslugu odvoza otpada obračunavati na temelju broja odvoza u obračunskom razdoblju. Račun će se sastojati od fiksnog dijela cijene koja će uvijek biti ista (bez obzira na broj odvoza) i varijabilnog dijela cijene koji će ovisiti o broju odvoza u obračunskom razdoblju. Ovaj sustav evidencije pražnjenja posuda je trenutno u fazi pilot projekta i za sada Vam se usluga neće naplaćivati po broju odvoza. O početku novog načina obračuna (na temelju broja odvoza) bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Vrećice za korisni otpad

U vrijeme čipiranja posuda, korisnicima koji stanuju u kućama dijelit će se vrećice za korisni otpad. Svako domaćinstvo će dobiti plave vrećice (za papir i karton) i žute vrećice (za staklo, plastiku, metal i višeslojnu ambalažu). Navedeni korisni otpad koji stvorite u svom kućanstvu odložite u za to namijenjene vrećice. Svaku prvu srijedu u mjesecu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će pokupiti plave vrećice koje nam ostavite na mjestima gdje ostavljate i crne posude. Svaku treću srijedu u mjesecu pokupit ćemo žute vrećice. Napominjemo da će se nakon podjele vrećica svi “zeleni otoci”, osim onih kod stambenih zgrada, ukloniti. Isto tako, napominjemo da će korištenje vrećica biti privremeno te će do kraja godine biti podijeljene posude za istu namjenu. Korisni otpad odvozit će se BEZ NAKNADE.

Å to ove promjene znače za vas?

Čipiranje posuda te određivanje točnog vremena i broja pražnjenja omogućuje jedan suvremeniji i kvalitetniji pristup pružanja usluge što bi u konačnici trebalo rezultirati i većim zadovoljstvom korisnika, tj. Vas. Razvojem svijesti o važnosti razvrstavanja otpada te samim postupkom razvrstavanja u vrećice “na kućnom pragu” i predajom korisnog otpada našim djelatnicima, znatno ćete umanjiti ukupnu količinu otpada koja završi na odlagalištu. Time dajete svoj doprinos zaštiti okoliša i brinete o ekološkoj budućnosti svoga grada.

Molimo Vas za suradnju i unaprijed se zahvaljujemo!
U slučaju bilo kakvih pitanja obratite nam se na broj telefona: 044/544-264

Skip to content