Slijed postupanja sa sabijenim papirom

Utovar sabijenog papira kojeg su korisnici naših usluga marljivo odlagali u vrećice i “zelene otoke”, a djelatnici Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. dodatno presortirali i sabili u preši za papir. Sljedeća stanica ovih bala je centar za recikliranje papira gdje se usitnjava u valjkastoj drobilici nakon čega se dodaje voda i stvara pulpa. Pulpa ide na izbjeljivanje i ostale operacije izrade papira koje slijede u tvornici.


Skip to content