Pomicanje rasporeda odvoza otpada i početak odvoza odbačenih božićnih drvca

Obavještavamo građane Siska te općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja kako u ponedjeljak, 06. siječnja 2020. godine neće biti odvoza miješanog i korisnog otpada.
Raspored odvoza otpada pomiče se za jedan dan i završava u subotu 11. siječnja 2020. godine.

Također Vas obavještavamo da ćemo i ove godine sakupljati odbačena božićna drvca i to u periodu od 08. do 15. siječnja 2020. godine.

Molimo korisnike individualnih domaćinstava (kuće) da odbačena božićna drvca odlože ispred kuća odnosno na mjesto gdje inače ostavljaju spremnik za miješani komunalni otpad, a korisnike u kolektivnim domaćinstvima (zgrade) da svoja odbačena božićna drvca odlažu pored kontejnera kojeg koriste za odlaganje miješanog komunalnog otpada, a nikako unutar kontejnera.

Naime, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. od sakupljenih božićnih drvaca izrađuje drvenu sječku koja se dalje koristi kao biomasa za proizvodnju topline.

Ako netko ima potrebu zbrinuti drvca nakon navedenog termina potrebno je zatražiti ponudu te će odvoz biti omogućen uz naknadu ili može drvca osobno dovesti na odlagalište “Goričica”. U tom slučaju mu zbrinjavanje neće biti naplaćeno.

U općinama Sunja, Lekenik i Martinska Ves drvca će se također sakupljati u navedenom terminu i po istim uvjetima.

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

Skip to content