Nema promjena u rasporedu odvoza korisnog otpada

Slijedom upita o eventualnim promjenama u rasporedu odvoza korisnog otpada u 2020. godini, obavještavamo poštovane korisnike kako je dosadašnji raspored i nadalje važeći te kako nema nikakvih promjena u istom.

Raspored odvoza korisnog otpada

Skip to content