Fizičke osobe odsad će otpad odlagati isključivo u reciklažnom dvorištu “Sisak Stari”

Građani, odnosno fizičke osobe, svoj otpad ubuduće mogu odložiti isključivo u reciklažnom dvorištu “Sisak Stari”, u Ulici kralja Zvonimira 7B. Pravne osobe svoj će otpad i nadalje moći odlagati na odlagalištu “Goričica”.

Na lokaciji uz Most Gromova otvoreno je prvo reciklažno dvorište u Sisku na kojem građani mogu bez naknade predati razne vrste otpada, koje će potom tvrtka Gospodarenje otpadom d.o.o Sisak adekvatno zbrinuti.

U reciklažnom dvorištu “Sisak Stari” mogu se odvojeno odložiti praktično sve vrste otpadnih tvari koje nastaju u kućanstvu: otpadni papir (papir i karton), otpadni metal (metalna ambalaža i ostali metali), otpadno staklo (staklena ambalaža i ostalo staklo), otpadna plastika (plastična ambalaža i ostala plastika), otpadni tekstil i odjeća, krupni otpad (glomazni otpad), jestiva ulja, masti i boje (boje, tinte, ljepila smole), deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema te građevni otpad iz kućanstva koji je nastao održavanjem i manjim popravcima (beton, cigla, crijep, pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali i građevinski materijali).

Sav otpad koji se ne smije odložiti u spremnike za odvojeno prikupljanje na kućnom pragu ili kontejnere na zelenim otocima, može se odložiti u reciklažno dvorište.

Skip to content