Razvrstavajmo otpad pravilno i odgovorno

Tijekom sakupljanja korisnog otpada, odnosno plavih i žutih vreća, kod velikog broja korisnika uočeno je nepravilno razvrstavanje.
U vrećama se nalazi infektivni otpad, korištene zaštitne maske i rukavice, električni otpad, tekstil, glomazni otpad, sprejevi, boje, lakovi, biootpad, građevinski otpad i sl.
Navedene vrste otpada nikako ne pripadaju u vreće koje ste dobili i isključivo za odlaganje korisnog otpada, odnosno papira i kartona te plastike, stakla i metala.
Zlouporabom namjene vreća koje ste dobili i neodgovornim ponašanjem cijeli postupak razvrstavanja korisnog otpada gubi svoj smisao!
U cilju sprječavanja odlaganja miješanog komunalnog i drugih vrsta nekorisnog otpada u vreće za korisni otpad, sadržaji vreća će se ubuduće kontrolirati.
Ako se uoči da je u vreću odložen otpad koji tamo ne pripada, vreća neće biti pokupljena, a korisnik će biti prijavljen komunalnom redaru za nepropisno odlaganje otpada.
Ako ste se kao savjestan građanin odlučili za razvrstavanje korisnog otpada, onda to i činite, ali na pravilan i odgovoran način.

Skip to content