Obavijest o odvozu odbačenih božićnih drvca

Obavještavamo cijenjene korisnike da će Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. unatoč trenutnoj situaciji sakupljati odbačena božićna drvca. Molimo korisnike koji žive u zgradama ili korisnike koji žive u kućama, a u blizini postoji “zeleni otok” ili zajednički spremnik za miješani komunalni otpad da drvca odlažu pored istih.

Korisnike koji žive u kućama, a u blizini nemaju “zeleni otok” ili spremnik za miješani komunalni otpad, molimo da budu strpljivi. Odvoz odbačenih božićnih drvca će se organizirati naknadno, te će o tome biti obaviješteni.

Skip to content