Zbrinjavanje građevinskog otpada (šute) nakon sanacije!

Zbog mnogobrojnih upita obavještavamo sve korisnike da građevinski otpad (šutu) nastalu od sanacije nakon potresa mogu odložiti na najbližu zelenu površinu dostupnu našim vozilima. Vozila tvrtke Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. intenzivno obilaze sav teren te zbrinjavaju građevinski otpad. Također, zbog velikog područja koja vozila obilaze, molimo građane da budu strpljivi. Sav građevinski otpad će biti u najkraćem mogućem roku zbrinut.

Skip to content