Objava o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dana 23. veljače 2021. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. objavilo je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Nabava komunalnog vozila, evidencijski broj nabave Nmv 1-2021, procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.361.670,00 kuna bez PDV-a. Savjetovanje će trajati do 1. ožujka 2021.. Sva dokumentacija dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Skip to content