Reciklažno dvorište “Novi Sisak” počinje s radom 1. ožujka

Grad Sisak uskoro otvara drugo reciklažno dvorište. Novo reciklažno dvorište nalazi se u Capraškoj ulici 4, u Novom Sisku, a namijenjeno je građanima koji mogu bez naknade predati razne vrste otpada koje će potom tvrtka Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. adekvatno zbrinuti.

Radno vrijeme bit će od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati.

U reciklažnom dvorištu mogu se odvojeno odložiti praktično sve vrste otpadnih tvari koje nastaju u kućanstvu (papir i karton, metalna, staklena i plastična ambalaža i ostala plastika, otpadni tekstil i odjeća, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti , deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema) te građevni otpad iz kućanstva koji je nastao održavanjem manjim popravcima (beton, cigla, crijep, pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali i građevinski materijali).
Sav otpad koji se ne smije odložiti u spremnike za odvojeno prikupljanje na kućnom pragu ili kontejnere na zelenim otocima, može se odložiti u reciklažno dvorište.

Skip to content